Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 97 ngàn người lao động

10:01 | 06/06/2022 Print
Trong tháng 5/2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 22.700 người lao động; tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022, toàn Thành phố đã tạo việc làm cho 96.900 người.
Hà Nội nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động Hà Nội nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động
Hà Nội: Giải quyết việc làm cho trên 50 ngàn lao động trong quý I/2022 Hà Nội: Giải quyết việc làm cho trên 50 ngàn lao động trong quý I/2022

Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2022, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho hơn 22.700 người lao động trên địa bàn. Trong đó, Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 262 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.600 người lao động; đưa 212 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 1.646 người lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm. Có 15.300 người lao động tự tìm được việc làm qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho gần 97 ngàn người lao động
Ảnh minh họa

Trong tháng 5/2022, Thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 5.200 người với số tiền hỗ trợ là 148,8 tỷ đồng; tư vấn giới thiệu việc làm cho 5.500 người và hỗ trợ học nghề cho 236 người với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Tính chung, 5 tháng đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 96.900 người lao động, đạt 60,6% kế hoạch năm, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 99 phiên giao dịch việc làm có sự tham gia của 2.749 đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 43.100 người lao động. Và, đã có 18.100 người lao động được phỏng vấn, có 6.600 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch.

Thành phố Hà Nội tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 21.200 người lao động với kinh phí hỗ trợ 575,4 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 529 người số tiền 2,3 tỷ đồng.

Thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và cơ chế đặc thù của Thành phố. Đến nay, Thành phố đã quyết định hỗ trợ bằng tiền mặt và cho vay gần 5,7 triệu lượt đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí 7.244 tỷ đồng.

Cũng theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, 5 tháng của năm 2022, Thành phố tiếp nhận và giải quyết trên 8.400 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng số tiền 32,2 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 200.400 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng và 2.900 đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội của Thành phố.

Theo Phạm Diệp/laodongthudo.vn https://laodongthudo.vn/thanh-pho-ha-noi-da-giai-quyet-viec-lam-cho-gan-97-ngan-nguoi-lao-dong-141135.html

© Báo Tin tức - NetBiz