Bảo đảm người lao động có việc làm bền vững Ngày hội tuyển dụng Job Fair 2022: Hơn 1.000 công việc hấp dẫn chờ ứng viên 5 tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn công việc mới của người lao động

Đối tượng tham gia chương trình là viên chức giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp đạt IELTS từ 6.5 trở lên.

Mục đích của chương trình nhằm giúp học viên được nâng cao kỹ thuật ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh; hiểu và sử dụng thành thạo các chiến lược trong giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết môn tiếng Anh hiệu quả hơn. Cùng đó, các học viên sẽ áp dụng được công nghệ thông tin trong giảng dạy các kỹ năng nghe nói, đọc, viết và triển khai trong các giờ học cụ thể; thấm nhuần lý thuyết thông qua các module thực hành, vận dụng vào thực tế giảng dạy.

Giáo viên đạt IELTS từ 6.5 được đi bồi dưỡng ở nước ngoài

Đối tượng tham gia chương trình là viên chức giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - chuyên nghiệp đạt IELTS từ 6.5 trở lên. (Ảnh minh họa: BM)

Chương trình có kết hợp lý thuyết với thực tế giảng dạy. Học viên được áp dụng công nghệ thông tin vào thực tế, được tham dự trực tiếp các giờ giảng của giáo viên nước ngoài sử dụng kỹ thuật giảng dạy hiện đại ở các trường học, phù hợp với đối tượng học viên.

Ngoài ra, chương trình cũng áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực, lý thuyết kết hợp với trao đổi thảo luận theo nhóm nhằm phát huy tư duy sáng tạo của người học. Người học sẽ được thực hành xây dựng giáo án ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tiến hành trao đổi kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động dạy học kỹ năng. Quá trình học tập, học viên có thể nghiên cứu trước các chủ đề cần quan tâm để tiếp thu bài giảng hiệu quả hơn.

Chương trình học có thời lượng 14 ngày, gồm 5 ngày học lý thuyết, 5 ngày thực hành và thảo luận, 4 ngày còn lại đi dự giờ thực tế. Bốn chuyên đề của chương trình được chia theo từng kỹ năng gồm: Bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kỹ năng đọc; bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kỹ năng viết; bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kỹ năng nghe và bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kỹ năng nói.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội căn cứ chương trình được phê duyệt phối hợp với cơ sở đào tạo có năng lực, thẩm quyền để biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chịu trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố và cơ quan có thẩm quyền khi tổ chức các lớp bồi dưỡng tại nước ngoài theo các quy định về đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.