Kiểm tra tình hình phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam Quảng Nam dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 vào tháng 12/2022

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất và tham mưu ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ biến động giá đất trên địa bàn tỉnh và tập trung tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1825 ngày 5/4/2021 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá đất trên địa bàn.

Quảng Nam: Rà soát, xây dựng bảng giá đất phù hợp với giá chuyển nhượng trên thị trường
Bất động sản ven biển Quảng Nam. (Ảnh minh họa: Văn Luận)

Bên cạnh đó, thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về giá đất và hoạt động của các tổ chức tư vấn xác định giá đất tại địa phương theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng hợp, báo cáo kết quả cho Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30/10/2022.

Tỉnh Quảng Nam cũng giao tổng hợp, báo cáo về giá đất thị trường, kết quả xác định giá đất cụ thể các dự án tại các Khu đô thị, Khu công nghiệp từ năm 2017 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổng hợp, báo cáo về tình hình biến động giá đất thị trường 8 tháng đầu năm 2022 so với năm 2021; nguyên nhân biến động giá đất thị trường; dự báo xu hướng và mức độ biến động của giá đất thị trường từ nay đến cuối năm 2022. Kết quả gửi cho Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 15/10/2022.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Nam giao nghiên cứu đề nghị của Cục Thuế và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn để khẩn trương rà soát, xây dựng bảng giá đất hoặc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn phù hợp với giá đất chuyển nhượng phổ biến trên thị trường. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2022 để xem xét chỉ đạo.