Thứ ba 06/06/2023 23:56 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Hà Nội chấm dứt, dừng thực hiện đối với 6 dự án đầu tư
Hà Nội: Thêm 69 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư
Xem thêm