Thứ tư 07/06/2023 21:53 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Lên phương án khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên
Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá trong quản trị nhà trường
Tích cực xây dựng kho bài giảng điện tử
Xem thêm