Thứ bảy 10/12/2022 03:20 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Khách quốc tế đến Việt Nam gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021
[Infographic] 8 tháng năm 2022: Việt Nam thu hút gần 16,8 tỷ USD vốn FDI
Xem thêm