Chủ nhật 29/01/2023 16:29 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Khởi công dự án thành phần 1A thuộc Vành đai 3 TP.HCM
TP.HCM: Lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án đường Vành đai 3
Phấn đấu khởi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM giữa năm 2023
Ký kết phối hợp triển khai dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Xem thêm