Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt 60 triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán Gần 300 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán HNX-Index trong tháng 8 tăng 4,25%
Cổ phiếu một công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát từ 25/9
Ảnh minh họa.

Trước đó vào ngày 8/9, cổ phiếu APS đã bị HNX đưa vào diện cảnh báo do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên quá hạn 15 ngày so với quy định. Ngay sau đó, mã cổ phiếu này đã bị HNX bổ sung vào danh sách chứng khoán bị cắt margin.

Mới nhất, Chứng khoán Apec đã có giải trình về việc cổ phiếu rơi vào diện cảnh báo và biện pháp khắc phục. Theo đó, năm 2023, công ty có sự thay đổi về đơn vị kiểm toán. Vì vậy, đơn vị kiểm toán cần có thêm thời gian để thực hiện kiểm toán lại số dư đầu kỳ và phát sinh trong năm 2023. Đồng thời, công ty đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép thay đổi người đại diện theo pháp luật và đang đợi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn và cho ý kiến về vấn đề này.

Về biện pháp khắc phục, Chứng khoán Apec cho biết công ty đã thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm tự lập. Ngày 22/8/2023, công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Đơn vị kiểm toán đang trong quá trình soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của công ty.

Sau khi đơn vị kiểm toán hoàn tất soát xét, Chứng khoán Apec sẽ công bố báo cáo tài chính theo quy định. Đồng thời, công ty mong muốn UBCKNN hỗ trợ, xem xét hồ sơ thay đổi cấp phép người đại diện theo pháp luật để công ty kịp thời công bố thông tin.