Thứ ba 25/06/2024 18:03 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Xây dựng bảng lương mới từ ngày 1/7/2024 dựa trên yếu tố nào?
Quản lý thuế trên nền tảng số
Những kiến nghị thấu tình, đạt lý về lương, bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập
Đại biểu Quốc hội đề nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân
Khi thực hiện cải cách tiền lương, đối tượng nào bị bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề?
Tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng bao nhiêu?
Xem thêm

Đọc nhiều

Trong năm 2024, Vincom Retail đối mặt với những thách thức nào?