Những điểm đến ưa thích cho du khách Việt trong năm 2024 Điểm đến Lăng Cô: Hành trình 15 năm được công nhận là vịnh đẹp thế giới

Dự Lễ kỷ niệm có PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai.

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu diễn văn Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Anh Dũng khẳng định, từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, Thục Phán An Dương Vương đã thống nhất Âu Việt và Lạc Việt lập ra nhà nước Âu Lạc, chọn Cổ Loa làm Kinh đô. Cổ Loa trở thành một tổ hợp Kinh thành - Quân thành - Thị thành đầu tiên của dân tộc, một trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa đầu tiên của nước ta.

Cách đây 1085 năm, sau chiến thắng oanh liệt, đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, mùa Xuân năm 939 đức vua Ngô Quyền xưng Vương, lập ra nhà Ngô, chọn Cổ Loa làm Kinh đô, với ý nghĩa nối tiếp sự nghiệp dựng nước đời Hùng Vương, An Dương Vương, tạo nên bước ngoặt vĩ đại của lịch sử, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, mở ra kỷ nguyên phát triển của quốc gia độc lập, tự chủ, trên đất nước Việt Nam.

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Anh Dũng phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Với chiến công oanh liệt trên sông Bạch Đằng và việc xưng Vương, lập ra nhà Ngô trị vì đất nước từ năm 939 đến năm 944, đức vua Ngô Quyền đã được lịch sử tôn vinh là vị Tổ trung hưng của dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để nhân dân Đông Anh tự hào, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ ông cha đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn về sự nghiệp trung hưng đất nước của đức vua Ngô Quyền trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ kỷ niệm.

Để tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc tưởng nhớ công lao to lớn của đức vua Ngô Quyền - vị Tổ trung hưng của đất nước, trong nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp, nhân dân Đông Anh, người dân Cổ Loa luôn trân trọng gìn giữ, tu bổ, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đồng thời luôn mong muốn có Đền thờ đức vua Ngô quyền, có công viên di sản - nơi đời đời tưởng nhớ, ghi công và biết ơn Đức vua và các bậc tiền nhân để nhân dân cả nước thành kính dâng hương tưởng niệm, tổ chức Lễ hội xưng Vương hằng năm nhằm giáo dục lịch sử, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Chương trình nghệ thuật thực cảnh kết hợp trình diễn công nghệ 3D mapping, hiệu ứng thị giác 3 chiều.

Minh chứng là trong nhiều năm qua Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã chủ động đề xuất và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương chọn vị trí, địa điểm xây dựng Đền thờ đức vua Ngô Quyền, được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 298,4 tỷ đồng.

"Cùng với việc tổ chức kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Anh kỳ vọng, sau khi Đền thờ đức Vua Ngô Quyền hoàn thành, Lễ hội Ngô Quyền xưng Vương và định đô ở Cổ Loa sẽ trở thành lễ hội văn hóa truyền thống hằng năm, được tổ chức tại Đền và vào ngày 12/3 âm lịch. Đây là ngày lễ hội chính thức với ý nghĩa: Là ngày sinh của đức vua Ngô Quyền đồng thời mang ý nghĩa nối nghiệp quốc thống, tỏ rõ ý nguyện tiếp tục sự nghiệp dựng nước, giữ nước thời Văn Lang - Âu Lạc, ngay sau ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.

Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng Vương, định đô ở Cổ Loa ngày hôm nay được tổ chức tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo, phát triển văn hóa truyền thống", Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, đại biểu và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật thực cảnh kết hợp trình diễn công nghệ 3D mapping, hiệu ứng thị giác 3 chiều mang tên "Nam giang dậy sóng, Quốc thống xưng Vương".

Phương Bùi