Ngày 1/7 sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Tây Hồ năm 2023 Hàng trăm vị trí với mức lương hấp dẫn tại Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2023 Ngày 11/4 diễn ra Phiên giao dịch việc làm tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Điều này thể hiện rõ nét tại Sàn giao dịch việc làm lần thứ 14 đang diễn ra do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai tổ chức. Theo đó, sàn giao dịch lần này có 27 đơn vị đăng ký tham gia, với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 1.800 lao động, trong đó lao động phổ thông chiếm trên 85%. Tuy nhiên chỉ có chưa đến 1.000 lượt lao động đến tìm hiểu thông tin việc làm và phỏng vấn.

Đồng Nai: Cuối năm các doanh nghiệp tuyển dụng lao động phổ thông giảm mạnh
Tỷ lệ tuyển dụng lao động phổ thông đang có xu hướng giảm sâu tại Đồng Nai vào dịp cuối năm 2023.

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, thường vào cùng kỳ này của các năm trước các doanh nghiệp tuyển lao động nhiều để phục vụ cho việc sản xuất hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên năm nay, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động lại giảm mạnh. Đặc biệt năm nay các ngành tuyển dụng như may mặc, giày da, xuất khẩu lao động, bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính, bảo vệ,... tuyển nhiều vị trí việc làm còn tỷ lệ tuyển lao động phổ thông tại sàn chỉ đạt hơn 17%.

Việc tuyển dụng lao động phổ thông giảm mạnh do "sức khỏe" doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề. Theo Tổng cục Thống kê: Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10/2023 vẫn đang gặp khó, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và nhu cầu tuyển dụng lao động. Đặc biệt với ngành sản xuất giường tủ, bàn ghế, có nhiều doanh nghiệp từ đầu năm 2023 đến nay đơn hàng mới rất ít, hầu như doanh nghiệp dừng hoạt động thời gian dài, một số đơn hàng đã ký nhưng phải ngưng do đối tác không có khả năng thanh toán vì tài chính khó khăn.

Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 15/10/2023, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 437 doanh nghiệp giải thể (tăng 4% so với cùng kỳ 2023) và có 582 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (tăng 11%), 1.465 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 38,8%). Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá chỉ đạt gần 18 tỷ USD, giảm 14,42% so cùng kỳ năm 2023.

Về vấn đề việc làm, trong tháng 10/2023, tỷ lệ giải quyết việc làm cũng giảm sâu khi chỉ giải quyết việc làm cho gần 8.000 lượt người; lũy kế từ đầu năm 2023 đến tháng 10/2023 giải quyết việc làm cho hơn 71.000 lượt người, đạt 88,82% kế hoạch năm, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2022.