Đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp
Hà Nội sắp đối thoại với doanh nghiệp Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Ảnh minh họa.

UBND thành phố Hà Nội mới ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc”.

Theo kế hoạch, hội nghị đối thoại dự kiến diễn ra trong tháng 4/2024. Hội nghị nhằm thông tin tới nhà đầu tư về việc chuyển giao quyền quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội.

Trao đổi và thông tin tới nhà đầu tư về tình hình hoạt động và định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thông tin tới nhà đầu tư về Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

UBND Thành phố yêu cầu việc tổ chức đối thoại đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. UBND Thành phố cũng yêu cầu tổng hợp trước những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, quy định hiện hành liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư.

Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh để đánh giá, tìm ra nguyên nhân và tham mưu cấp có thẩm quyền giải pháp khắc phục. Việc tổ chức hội nghị đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm và thiết thực.