Điều kiện người lao động nước ngoài được tuyển dụng, làm việc tại Việt Nam Người đi lao động ở Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trong năm 2022, đơn vị đã ra thông báo cho hơn 10.200 lượt doanh nghiệp được chấp thuận tuyển dụng 14.774 vị trí là người lao động nước ngoài, trong đó chấp thuận 3.808 vị trí nhà quản lý, 152 giám đốc điều hành, 9.128 chuyên gia, 1.686 lao động kỹ thuật.

Đồng thời, Sở cấp mới trên 10.000 giấy phép; cấp lại 868 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã xác nhận 519 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; gia hạn 373 trường hợp; thu hồi giấy phép lao động theo đề nghị của doanh nghiệp đối với 370 trường hợp.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội đánh giá, nhìn chung đội ngũ chuyên gia, người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao vào làm việc tại thành phố đã đáp ứng một phần nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn.

Trong năm 2022, Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm tra 20 doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài. Qua đó cho thấy, các doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội với các trường hợp làm việc từ 1 năm trở lên theo đúng quy định.

Sở cũng kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động người nước ngoài, tạo thuận lợi nhất cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam đánh giá, trong thời gian qua, việc triển khai cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của các tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc cấp giấy phép lao động, quản lý lao động người nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, doanh nghiệp khi làm thủ tục cấp giấy phép lao động chưa đảm bảo về thời gian nộp hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.