Điều kiện người lao động nước ngoài được tuyển dụng, làm việc tại Việt Nam Người đi lao động ở Hàn Quốc được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ

Báo cáo của Sở LĐTBXH Hà Nội cho biết, trong năm 2023, Sở LĐTBXH Hà Nội đã chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài cho 10.223 lượt tổ chức, doanh nghiệp, với 9.991 vị trí công việc được tuyển dụng, trong đó, có 3.757 vị trí công việc nhà quản lý; 177 vị trí giám đốc điều hành; 4.838 vị trí chuyên gia; 1.219 vị trí lao động kỹ thuật.

Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc
Trong năm qua, Sở LĐTBXH Hà Nội đã cấp mới trên 9.000 giấy phép lao động cho lao động nước ngoài. Ảnh minh họa.

Sở đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động người nước ngoài, tạo thuận lợi nhất cho chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Theo đó, trong năm 2023, Sở đã cấp mới 9.068 giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; xác nhận miễn cấp cho 583 trường hợp người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng số lượng người lao động nước ngoài nhiều thuộc các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, xây dựng, sản xuất cơ khí, sản xuất điện tử, dịch vụ.

Cũng trong năm qua, Sở đã ban hành các quyết định kiểm tra, và tổ chức đoàn kiểm tra một số doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng người lao động nước ngoài tại đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động lao động nước ngoài. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội với các trường hợp làm việc từ 1 năm trở lên theo quy định.

Nhìn chung, đội ngũ chuyên gia, người lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cao vào làm việc tại Hà Nội, đã đáp ứng một phần nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn.