Hàng trăm vị trí với mức lương hấp dẫn tại Phiên giao dịch việc làm huyện Mê Linh năm 2023 Ngày 11/4 diễn ra Phiên giao dịch việc làm tuyển dụng lao động là người khuyết tật 75 đơn vị, doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Hoạt động trên nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 12/1/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Hỗ trợ, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 9/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì về việc tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện năm 2023.

Hơn 30 doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023
Người lao động tham gia ứng tuyển tại Phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Vì tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ I năm 2023.

Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì năm 2023 có sự tham trên 30 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh với các vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn. Đây cũng là cơ hội cho người lao động và học sinh trên địa bàn huyện cũng như các vùng phụ cận được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh của các doanh nghiệp, đơn vị, các cơ sở đào tạo dạy nghề và đặc biệt học sinh trung học phổ thông sẽ được tư vấn, giới thiệu và định hướng về đào tạo, dạy nghề; tư vấn việc làm, tư vấn các kỹ năng phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp và tư vấn về chính sách pháp luật.