Kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và khuyến nghị từ chuyên gia Ngành hải quan thu ngân sách hơn 294 nghìn tỷ đồng Xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam tăng cao bất chấp khó khăn
[Infographic] Nhập khẩu hàng hóa tháng 10 tăng gần 15% so với cùng kỳ

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 trên địa bàn Thành phố sẽ tăng từ 6%-8% so với thực hiện năm 2022.

Giải pháp mà thành phố Hà Nội đưa ra là nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất có khả năng thích ứng tốt nhất trong hoàn cảnh mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng chính sách đẩy mạnh xuất khẩu,… đặc biệt nâng cao các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phù hợp với hoàn cảnh mới.

Theo Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội (HPA), các Sở, ngành, HPA đã và đang thực hiện chỉ đạo của Thành phố, phổ biến triển khai các quy định văn bản pháp luật liên quan đến xuất nhập khẩu; đẩy mạnh cũng cấp thông tin, hướng dẫn cho các doanh nghiệp thông tin về thị trường, điều kiện xuất nhập khẩu của các nước, cam kết quốc tế, các hiệp định thương mại tự do..; nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Được biết, trong năm 2022, HPA cũng đã trình thành phố kế hoạch xúc tiến đầu tư tại chỗ, xúc tiến đầu tư tại chỗ, xúc tiến đầu tư tại các thị trường nước ngoài như Mỹ, Bỉ, Hàn Quốc, Lào,… HPA cũng sẽ phối hợp với Sở Công Thương và các quận, huyện triển khai phổ biến các chính sách thúc đẩy xuất khẩu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, kết nối dữ liệu bán hàng và chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử, tổ chức các khóa học tập huấn về thương mại điện tử xuyên biên giới, đàm phán trong xuất khẩu.