Hơn 1.500 triệu USD vốn FDI “rót” vào Hà Nội Từ nay tới cuối năm 2022: Tháo điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Chỉ thị của Thủ tướng về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
[Infographic]: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước đạt hơn 80% kế hoạch