Lấy dữ liệu làm trung tâm nhằm hiện đại hóa hạ tầng doanh nghiệp Thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây sẽ tăng trưởng vượt bậc
Quang cảnh buổi tập huấn.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo lãnh đạo ITPC, trong quá trình thực hiện hoạt động chuyển đổi số, dữ liệu được coi là nguồn lực sống còn, là tài sản quan trọng trong doanh nghiệp. Có rất nhiều lợi ích khi doanh nghiệp biết tổ chức quản lý và khai thác tốt cơ sở dữ liệu bên trong và bên ngoài.

Điều này sẽ góp phần giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Tuy nhiên, có thể hiểu và khai thác, sử dụng dữ liệu (data) một cách có hiệu quả, khoa học, phù hợp với năng lực tài chính của doanh nghiệp thì cần phải có chiến lược rõ ràng và là một chặng đường dài.

Với các chuyên gia đầu ngành trong chuyển đổi số, buổi tập huấn giới thiệu và hướng dẫn các chuyên đề về hiệu năng thu thập dữ liệu thị trường bằng công nghệ Machine Learning/ AI; nền tảng SCAMI ứng dụng Machine Learning/AI trong thu thập dữ liệu; nền tảng phân tích dữ liệu hỗ trợ quyết định cho lãnh đạo…

Cũng tại buổi tập huấn, các chuyên gia đã chia sẻ, đánh giá và phân tích những khó khăn, thách thức tác động đến doanh nghiệp trong việc thu thập các số liệu thị trường phục vụ cho mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Đồng thời, truyền đạt những kiến thức cơ bản về tổ chức, phân tích dữ liệu, lộ trình triển khai để doanh nghiệp đưa ra chiến lược trong quá trình chuyển đổi số.

Đợt tập huấn này giúp các học viên có cái nhìn trực quan và thực tiễn hơn đối với công tác thu thập, phân tích dữ liệu thông tin thị trường phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp; giúp lãnh đạo các doanh nghiệp có những hiểu biết đúng về dữ liệu có ích trong doanh nghiệp, việc phân lớp các lớp dữ liệu phục vụ cho điều hành và mở rộng kinh doanh.

Đồng thời, qua đợt tập huấn, các doanh nghiệp biết cách cách tổ chức dữ liệu khoa học để khai thác hiệu năng dữ liệu hỗ trợ quyết định trong quản lý, điều hành; ứng dụng công nghệ mới trong vận hành khai thác dữ liệu tạo năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Theo Cao Tân/nhandan.vn

https://nhandan.vn/khai-thac-du-lieu-la-nguon-luc-quan-trong-cua-doanh-nghiep-post708746.html