Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 2 doanh nghiệp vì lỗi công bố thông tin Công bố thông tin sai lệch, Công ty cổ phần Sữa Hà Nội bị phạt 200 triệu đồng Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bị xử phạt do không công bố thông tin
Không công bố thông tin, một doanh nghiệp bị xử phạt
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 bị xử phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và 2022.

Bên cạnh đó, HU4 công bố không đúng thời hạn theo quy định với tài liệu: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm và cả năm 2021; giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ; công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021; công bố về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ đối bà Trần Thị Quỳnh Hoa, ông Hoàng Đình Thắng, ông Hoàng Anh Tuấn; thông tin về bản án số 03/2022/KDTM-ST ngày 5/9/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) về việc “Tuyên giao dịch dân sự vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý”.

Việc xử phạt của HU4 bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần”, nhưng được giảm nhẹ vì “Người vi phạm hành chính đã tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính”.