Gần 120 triệu cổ phiếu NCG giao dịch trên UPCoM ngày 9/11 Hơn 174 triệu cổ phiếu giao dịch trên UPCoM ngày 19/2

Ông N.Th.T bị phạt tiền 575 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108 ngày 23/09/2013 của Chính phủ.

Một cá nhân bị xử phạt hơn nửa tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu
Ảnh minh hoạ.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông T đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13/12/2019 đến ngày 16/7/2020, ông T đã sử dụng 5 tài khoản gồm 1 tài khoản đứng tên mình và 4 tài khoản đứng tên 4 người khác để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu HCI, giao dịch khớp đối ứng cổ phiếu HCI giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu HCI.

Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cá nhân nêu trên không có số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi thao túng cổ phiếu.

Cùng với đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên có địa chỉ trụ sở chính: 41-43 Đường D1, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng (quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng số tiền mà công ty này phải nộp phạt là 282,5 triệu đồng. Trong đó gồm 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật; 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch và 15 triệu đồng do không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Đồng thời, công ty này buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.