Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc bị phạt 225 triệu đồng Chứng khoán Trí Việt bị phạt vì cho khách hàng đặt lệnh mua khi không đủ tiền Dùng 54 tài khoản để thao túng cổ phiếu, một cá nhân bị phạt hơn nửa tỷ đồng
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 5/12/2022, ban hành Quyết định số 1001/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG (địa chỉ trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), số tiền 60 triệu đồng do lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác.

Cụ thể, Công ty đã lập, xác nhận Hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác về giải pháp xác thực đặt lệnh sử dụng chứng thư số, chữ ký số và xác thực đặt lệnh trong giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 100 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo quý I/2021, quý III/2021, quý IV/2021, Báo cáo năm 2021, quý I/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; Báo cáo quý I/2021, quý II/2021, quý III/2021, quý IV/2021, quý I/2022, Báo cáo năm 2021 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; Báo cáo quý III/2021 và báo cáo năm 2021 của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu;

Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo quý II/2021, quý II/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; Báo cáo quý II/2022 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; Báo cáo quý IV/2021, quý I/2022 và quý II/2022 của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

Theo đó, các trái chủ mua trái phiếu APGH2124001 phát hành trong năm 2021 của Công ty là 29 nhà đầu tư cá nhân trong nước; tuy nhiên, Công ty không lưu giữ tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các cá nhân này.

Với vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch, Công ty bị phạt tiền 175 triệu đồng.

Trước đó, Công ty báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/01/2022, 28/02/2022, 31/3/2022, 30/4/2022, 31/5/2022 và 30/6/2022; cùng việc bị phạt tiền, Công ty buộc phải báo cáo thông tin chính xác theo quy định.

Tiếp đó, Công ty bị phạt tiền 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Cụ thể, trong thời kỳ kiểm tra, Công ty đã cho một số khách hàng vay tiền thông qua các Hợp đồng đặt mua cổ phiếu, Hợp đồng đặt mua trái phiếu.

Cuối cùng, Công ty bị phạt tiền 350 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, ngày 13/1/2022, Công ty hoàn thành đợt chào bán 73.153.306 cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 731.533.060.000 đồng lên 1.463.066.120.000 đồng; tuy nhiên, các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty không đúng như mục đích nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT-APG ngày 6/10/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 11/10/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng;

Song song việc bị phạt tiền, Công ty buộc phải thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG lên tới 985 triệu đồng.

Theo THIÊN HƯƠNG/nhandan.vn

https://nhandan.vn/nhieu-vi-pham-cong-ty-co-phan-chung-khoan-apg-bi-phat-985-trieu-dong-post728610.html