Thanh tra, kiểm tra toàn ngành tài chính: Thu ngân sách gần 10 nghìn tỷ đồng Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm trong tư vấn bảo hiểm qua ngân hàng Không thanh tra quá 1 lần/năm về cùng nội dung đối với doanh nghiệp

Trước đó Bộ Tài chính đã thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm trong nửa cuối năm 2023. Trong nửa đầu năm 2023, Bộ Tài chính hoàn thành thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính chỉ ra hàng loạt sai phạm của đại lý tư vấn bảo hiểm và yêu cầu tổng giám đốc doanh nghiệp bảo hiểm xử lý nghiêm, có văn bản báo cáo.

Các sai phạm phổ biến của các doanh nghiệp bảo hiểm như chưa triển khai đúng trình tự, thủ tục bán sản phẩm bảo hiểm; chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm; chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm. Ngoài ra nhân viên ngân hàng chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng mã số đại lý bảo hiểm.

Đối với kết quả thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm vào nửa cuối năm 2023, ông Doãn Thanh Tuấn, Cục phó Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), cho hay cơ bản đã hoàn thành kế hoạch. Hiện còn 2 doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện.

Sẽ hoàn thành công tác thanh tra bảo hiểm trước Tết Nguyên đán 2024
Ông Doãn Thanh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông tin về tình hình thanh tra bảo hiểm tại cuộc họp ngày 19/1/2024

Đối với kế hoạch năm 2024, ông Tuấn thông tin ngày 27/11/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024, trong đó tiến hành thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm. Trong số 6 doanh nghiệp này, có 4 doanh nghiệp là kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực nhân thọ.

Theo đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm theo hướng rõ ràng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát của cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật để răn đe, tăng tính tuân thủ của các doanh nghiệp.

Trước đó, tại kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm Prudential, Sun Life, BIDV Metlife, MB Ageas, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã xác định hàng loạt sai phạm của các doanh nghiệp bảo hiểm gồm chưa triển khai đúng trình tự, thủ tục bán sản phẩm bảo hiểm.

Ngoài ra còn những sai phạm như: chưa đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, chưa thu thập chính xác thông tin của khách hàng trong quá trình tư vấn sản phẩm. Đặc biệt là nhân viên ngân hàng - đại lý bảo hiểm chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng mã số đại lý bảo hiểm.

Bộ Tài chính yêu cầu 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bổ sung hàng trăm tỉ đồng vào doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền này do doanh nghiệp hạch toán chi phí chưa đúng quy định. Theo đó, số tiền mà Prudential phải bổ sung vào thu nhập chịu thuế là 700 tỉ đồng, còn Sun Life là hơn 600 tỉ đồng, BIDV Metlife là 174 tỉ đồng…

Bảo Thoa