Hỗ trợ doanh nghiệp điện tử vượt qua các thách thức Triển vọng của Việt Nam khi kinh tế thế giới khó khăn hơn

Cuộc họp nhằm tổng kết công tác năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại.

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban 1899.
Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban 1899.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cơ quan Thường trực của Ủy ban, tính đến ngày 30/6/2022, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối hơn 55.000 doanh nghiệp thực hiện 249/261 thủ tục của 13 bộ, ngành với gần 4,95 triệu hồ sơ. Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN; chuẩn bị thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật, thảo luận giải pháp lộ trình trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Với các đối tác ngoài ASEAN, đã hoàn thành trao đổi thông tin tờ khai hải quan thử nghiệm với Liên minh Kinh tế Á-Âu; đàm phán Nghị định thư trao đổi chứng nhận xuất xứ điện tử với Hàn Quốc; triển khai Thỏa thuận tạo thuận lợi thương mại Việt Nam-New Zealand.

Việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tiếp tục nhận được đánh giá tích cực từ doanh nghiệp, các tổ chức trong, ngoài nước; đem lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, người dân.

Đối với vấn đề kiểm tra chuyên ngành, đã ban hành 51/60 danh mục hàng hóa kèm mã số hồ sơ, chiếm 85% kế hoạch; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc loại bỏ danh mục hàng hóa nhóm 2 và danh mục hàng hóa được cấp phép nhập khẩu cho 22/22 nhóm hàng. Về phát triển thị trường logistics, theo Bộ Công thương, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020, ngành dịch vụ logistics của Việt Nam đã thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2018 đánh giá chỉ số năng lực quốc gia về logistics của Việt Nam xếp thứ 39/160 nước và vùng lãnh thổ, tăng 25 bậc so với năm 2016 và vươn lên thứ 3 trong các nước ASEAN. Việt Nam cũng là nước xếp hạng ở nhóm đầu trong các thị trường mới nổi, tốc độ phát triển ngành logistics ở Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14-16%, quý một đạt khoảng 40-42 tỷ USD/năm.

Ngành logistics có đóng góp quan trọng trong việc giữ mức kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2021 đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2020, trong đó có 31 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Khối lượng vận tải hàng hóa của Việt Nam tăng 17,4% trong giai đoạn 2017-2021, từ mức 1,38 tỷ tấn năm 2017 lên 1,63 tỷ tấn năm 2021.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, thời gian qua, Ủy ban 1899, các bộ, ngành đã triển khai và đạt được một số kết quả tốt trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và công tác kiểm tra chuyên ngành, tạo thuận lợi thương mại; từ đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, xuất nhập cảnh người và phương tiện vận tải.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, Phó Thủ tướng đánh giá cao một số bộ, ngành đã thực hiện rà soát, kiểm tra chuyên ngành đối với Quyết định 1254/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020 cùng Quyết định 1258/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg với tinh thần tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Về hoạt động phát triển logistics quốc gia, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục chủ động rà soát lại các cơ sở pháp lý bởi đây là lĩnh vực hết sức quan trọng đối với phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị rà soát lại toàn bộ các thủ tục hành chính nhằm giảm thiểu tối đa sự chồng chéo, tránh lãng phí thời gian thông quan. Thủ tục nào không sử dụng nhiều hoặc không có nhiều tác dụng, các bộ, ngành, đơn vị trình Ủy ban 1899 để có phương án cắt giảm phù hợp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc cấp thiết là nhanh chóng xây dựng nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo Cơ chế một cửa quốc gia phù hợp tình hình thực tế.

Theo Thanh Giang/nhandan.vn

https://nhandan.vn/tao-thuan-loi-toi-da-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-post709075.html