Thêm 306 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán Thêm 385 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Trong tháng 10/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 217 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (32 tổ chức và 185 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 50 nhà đầu tư nước ngoài (13 tổ chức và 37 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 7 nhà đầu tư nước ngoài (5 tổ chức và 2 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 43.512 mã (5.450 tổ chức và 38.062 cá nhân).

Theo A.N/nhandan.vn

https://nhandan.vn/them-217-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-duoc-cap-ma-giao-dich-chung-khoan-post723473.html