Tiếp tục thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Bình Dương lên kế hoạch di dời 2.900 doanh nghiệp, nhà máy ra khỏi khu dân cư Tập đoàn Sunwah làm việc và mong muốn hợp tác đầu tư vào Bình Dương

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương: Với môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn, trong những năm gần đây Bình Dương luôn là một trong số những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó, trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã thu hút 1,348 tỷ USD, đạt hơn 70% kế hoạch năm. Lũy kế đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh có 4.192 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 40 tỷ USD.

(Đang sửa) Thu hút vốn FDI trong 10 tháng năm 2023 của Bình Dương đạt 1,3  tỷ USD
Bình Dương đang có nhiều lợi thế thu hút FDI

Hiện nay Bình Dương hiện đứng thứ 2 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sau thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Hàn Quốc đứng thứ 2 về số lượng dự án, với 769 dự án, tổng số vốn đầu tư luỹ kế 3,3 tỷ USD.

Từ nay đến cuối năm 2023, tỉnh Bình Dương vẫn duy trì mục tiêu thu hút 1,8 tỷ USD vốn FDI. Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cam kết luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại... Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ngành tiếp tục quan tâm sâu sát, đồng cảm, chia sẻ, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh.