Điều kiện tách thửa đất theo Luật Đất đai 2024 Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân, sau khi Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT cùng các bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khi Luật Đất đai có hiệu lực thì đảm bảo sự đồng bộ và sớm đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống.

Với nội dung Luật đã được thông qua, để sớm phát huy nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nguồn lực xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa chính sách luật đất đai sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương gấp rút chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để trình Quốc hội cho phép luật có hiệu lực sớm từ 1/7/2024.

Trước ngày 10/5 sẽ trình Chính phủ các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Theo Thứ tưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân trả lời tại buổi họp báo.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT và các bộ, chính quyền các cấp đã khẩn trương huy động nguồn lực trong một thời gian ngắn, với tiến độ gấp rút, xây dựng các văn bản, gồm nghị định, thông tư, quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền địa phương.

Riêng Bộ TN&MT được giao dự thảo 6 nghị định, thông tư, đến nay đã hoàn thành các dự thảo, hiện Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định. Dự kiến, trước 10/5, Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ các nghị định, hướng dẫn thi hành theo đúng hướng dẫn.

Đối với các Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương cũng đang gấp rút các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của mình để trình Chính phủ hoặc ban hành theo trách nhiệm, thẩm quyền của mình để đảm bảo các điều kiện để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội để cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng được giao tham mưu cho Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024. Đến nay, Bộ TN&MT đã hoàn thành các thủ tục báo cáo Chính phủ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự kiến sẽ trình Chính phủ trong thời gian sớm nhất để đảm bảo đồng bộ các nghị quyết Quốc hội, các văn bản thi hành đủ điều kiện để tham mưu cho Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để đảm bảo các điều kiện về việc xây dựng văn bản.

Ngoài ra, để Luật Đất đai có hiệu lực sớm, công tác tuyên truyền, phổ biến rất quan trọng, thời gian qua Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ TN&MT tổ chức hội nghị luật Đất đai trong toàn quốc.

Bộ Tư pháp và Bộ TN&MT đã tổ chức hội nghị toàn quốc trong ngành tư pháp. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tổ chức hội nghị cho các báo cáo viên toàn quốc phối hợp với Bộ TN&MT .

Thời gian qua, Bộ TN&MT cũng phối hợp các địa phương phổ biến Luật Đất đai 2024, có những hội nghị đã có hàng nghìn người tham gia trực tiếp và trực tuyến. Trong thời gian tới, Bộ TN&MT tích cực phối hợp với các địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Luật Đất đai 2024.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đưa thông tin về chính sách mới của Luật Đất đai 2024 để người dân, doanh nghiệp, các đối tượng có liên quan nắm bắt kịp thời khi Luật Đất đai có hiệu lực, cùng với văn bản, nhận thức về luật đất đai mới, tạo thành hành lang đồng bộ trong việc đưa Luật Đất đai 2024 sớm vào cuộc sống.

Với Luật Đất đai 2024 đã thể chế hoá chủ trương của Đảng mà trọng tâm là Nghị quyết 18, ngoài chuyên môn như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, giá đất, tài chính về đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thì Luật Đất đai 2024 sẽ được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các khâu trung gian, giảm bớt các chi phí, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của chính quyền địa phương. Qua đó, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đã được chỉ ra trong việc tổng kết luật Đất đai 2013.

Đồng thời, rút ngắn thời gian, chi phí trong giải phóng nguồn lực đất đai, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo môi trường phát triển bền vững của đất nước, trong đó có thị trường đất và thị trường bất động sản.

Ngân Phương