Thủ tướng yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian sớm nhất Phiên khai xuân thanh khoản chứng khoán tăng mạnh

Theo Cục An toàn thông tin, trong thời gian qua đã có một số hệ thống công ty chứng khoán xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với doanh nghiệp chứng khoán, gây tâm lý hoang mang và ảnh hưởng đến niềm tin vào tính an toàn của các sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán
Ảnh minh họa.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin đề nghị các công ty chứng khoán rà soát, tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp.

Các công ty chứng khoán tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý và triển khai ngay các biện pháp khắc phục các nguy cơ, lỗ hổng, điểm yếu đối với các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống thông tin quản lý tài khoản khách hàng, phục vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, hoàn thành trước ngày 15/4.

Các công ty chứng khoán rà soát, tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, đặc biệt là tổ chức thống kê, phân loại các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Các công ty xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành quy định bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (theo tiến độ tháng), bảo đảm 100% hệ thống thông tin đang vận hành phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin chậm nhất trong tháng 9/2024 và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt chậm nhất trong tháng 12/2024.

Các công ty chứng khoán tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; ưu tiên sử dụng các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hoặc làm chủ công nghệ.

Các công ty xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

Triển khai phương án sao lưu định kỳ hệ thống và dữ liệu quan trọng để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu và báo cáo sự cố về Cục An toàn thông tin theo quy định, tham gia mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo quy định.

Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán thực hiện định kỳ săn lùng mối nguy hại để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập, đối với hệ thống đã phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, sau khi khắc phục lỗ hổng, cần thực hiện ngay việc săn lùng mối nguy hại nhằm xác định khả năng bị xâm nhập trước đó; kiểm tra, cập nhật các bản vá an toàn thông tin cho các hệ thống quan trọng theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức liên quan; định kỳ kiểm tra, đánh giá, rà soát để phát hiện kịp thời các lổ hỗng an toàn thông tin, các điểm yếu đang tồn tại trên hệ thống.

N.Hoa