Chuyên gia chỉ cách xuống tiền đầu tư trong năm 2023 Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh, nhà đầu tư nên thận trọng
Vi phạm trong công bố thông tin và giao dịch, Công ty BGI bị xử phạt là 210 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, VC7 bị phạt tiền 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, VC7 đã không công bố thông tin theo quy định đối với Quyết định 30/2020/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2020 về việc thanh lý tài sản cho bên liên quan - Công ty cổ phần Xây dựng BGI; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Giấy mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (chậm 4 ngày); báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 240,2 tỷ đồng lên 480,4 tỷ đồng (chậm 11 ngày); thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành (chậm 9 ngày); Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 183/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ (chậm 2 ngày).

Bên cạnh đó, VC7 còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do có hành vi vi phạm hành chính liên quan tới giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021 mà Công ty đã công bố, trong năm 2020 và 2021, Công ty thực hiện các giao dịch với người quản lý doanh nghiệp, bên liên quan của các đối tượng này bao gồm Công ty cổ phần Xây dựng BGI, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng BGI, Công ty TNHH IUC Hòa Bình Hill, Công ty cổ phần Tập đoàn IUC, ông Hoàng Trọng Đức, ông Nguyễn Đức Hùng nhưng chưa thông qua Hội đồng quản trị.

Tổng cộng số tiền VC7 bị xử phạt là 210 triệu đồng.