Siết chặt các biện pháp chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản Tổng cục Thuế yêu cầu kịp thời gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô

Theo Tổng cục Thuế, tình hình kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục trở lại.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt và rõ nét đến hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện ở một số chỉ tiêu thống kê cụ thể như: Tổng mức bán lẻ tháng 5 tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 tăng 8,3% so với cùng kỳ; Giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN ước đạt 147,8 nghìn tỷ, bằng 27,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ…

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thuế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong 5 tháng đầu năm. Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý tháng 5 đạt 99.100 tỷ đồng, bằng 8,4% dự toán, tăng12,5% so với cùng kỳ.

5 tháng đầu năm, thu nội địa do cơ quan thuế quản lý đạt 672.878 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tính chung lũy kế 5 tháng 2022, tổng thu ngành Thuế quản lý đạt 672.878 tỷ đồng, bằng 57,3% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó riêng số thu nội địa đạt 643.439 tỷ đồng, bằng 56,1% dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách trung ương lũy kế 5 tháng đạt 57,9% dự toán, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Thu NSĐP đạt 56,8% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ.

Về việc triển khai hóa đơn điện tử, tính đến hết ngày 31/5/2022, số lượng doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng hóa đơn đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 97,9%; nhiều địa phương triển khai đạt tỷ lệ hoàn thành trên 90%, đạt và vượt mục tiêu đề ra. Trong đó, tất cả các địa phương triển khai giai đoạn 2 đều đạt tỷ lệ hoàn thành trên 90% (đạt và vượt mục tiêu, lộ trình đề ra khi triển khai là đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90%), Đặc biệt, có nhiều tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ hoàn thành ở mức 99%.

Về công tác quản lý nợ thuế, trong tháng 5, tập trung chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện các biện pháp thu nợ và xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội để giảm nợ thuế. Ngày 13/5/2022, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp Ban chỉ đạo xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp để bàn các giải pháp, chỉ đạo xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá kết quả thực hiện để tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc.

Chủ động rà soát, nắm bắt nguồn thu

Tổng cục Thuế cho biết, trước tình hình dịch bệnh vẫn còn những biểu hiện bất thường, trong khi xung đột Nga - Ukraina vẫn diễn biến căng thẳng, đồng thời, giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức cao đã có những tác động đến nguồn thu từ dầu thô 5 tháng đầu năm 2022 sẽ đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Điều này có thể nhận thấy rõ ở một số ngành như sản xuất ôtô đang bị đứt gãy chuỗi cung ứng, ngành du lịch đang dần phục hồi nhưng nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt và số thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tháng 6 cũng như cả năm 2022, Tổng cục Thuế đã yêu cầu, các vụ đơn vị chức năng khẩn trương phối hợp với các địa phương để rà soát, nắm bắt nguồn thu; phân tích, đánh giá kỹ tác động của các gói chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ đến công tác thu ngân sách để xây dựng kịch bản thu chi tiết theo từng tháng đến từng khu vực, khoản thu, sắc thuế và tham mưu cho Tổng cục Thuế phương án điều hành thu NSNN phù hợp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị cần khẩn đẩy nhanh thực hiện công tác thanh, kiểm tra nhất là đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số để từ đó tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động này.

Theo Minh Ngọc/vnmedia.vn

https://vnmedia.vn/kinh-te/202206/5-thang-dau-nam-thu-noi-dia-do-co-quan-thue-quan-ly-dat-672878-ty-dong-203177f/