Bãi bỏ lương cơ sở, các chế độ bảo hiểm xã hội được tính theo mức tham chiếu TRỰC TUYẾN: Chuyên đề “Những điều cần biết về chế độ bảo hiểm xã hội và chính sách liên quan đến người lao động” TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”

Theo đó, tổng số tiền dự kiến chi trả gần 176 tỷ đồng, ngày thực hiện chi trả cổ tức là 4/10/2024. Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 là 16/9.

Theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), BIC đã duy trì chính sách trả cổ tức tiền mặt đều đặn qua các năm. Cụ thể, năm 2023 trả cổ tức 13%, năm 2022 là 15%, năm 2021 là 12% và năm 2020 là 8%. Từ 2016 đến 2019, tỷ lệ cổ tức tiền mặt hàng năm đều dưới 10%.

Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%
Diễn biến giá cổ phiếu BIC. (Ảnh chụp màn hình).

Kết quả kinh doanh quý I/2024, BIC ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 282 tỷ đồng, lợi nhuận từ mảng tài chính đạt 128 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 148 tỷ đồng, tăng 49,2%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, BIC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2023 (574 tỷ đồng). Tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 5.570 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm trước.

Theo Báo cáo thường niên 2023, BIDV vẫn là cổ đông lớn nhất của BIC, nắm giữ 59,8 triệu cổ phiếu, tương đương 51% vốn điều lệ. Ước tính BIDV sẽ nhận được 90 tỷ đồng cổ tức. Fairfax Asia Limited, cổ đông sở hữu 35% vốn với hơn 41 triệu cổ phiếu, sẽ nhận về khoảng 61,6 tỷ đồng. Các cổ đông còn lại, chiếm 14% vốn, sẽ nhận khoảng 24,6 tỷ đồng.