Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị phạt hơn 200 triệu đồng Chuyên gia chỉ cách xuống tiền đầu tư trong năm 2023
Đồng Tâm Group bị hủy tư cách đại chúng
Sang niên độ tài chính 2022-2023, Đồng Tâm Group đặt kế hoạch về doanh thu là 2.300 tỷ đồng, tăng gần 18,7% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận sau thuế cao gấp đôi lên 225 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Đồng Tâm Group diễn ra vào tháng 9/2022 đã thông qua phương án hủy đăng ký công ty đại chúng.

Theo báo cáo thường niên mới nhất, tính đến 31/3/2022, công ty có tổng cộng 1.077 cổ đông đại diện sở hữu cho hơn 68 triệu cổ phần (tương ứng vốn điều lệ 681 tỷ đồng). Trong đó, 4 cổ đông lớn nắm giữ gần 50,6 triệu cổ phần, tương đương gần 74,5% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Đến giai đoạn 29/8-14/9/2022, công ty đón thêm 3 cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Bất động sản Phúc Lâm, ông Lê Võ Mạnh Cường và Công ty TNHH Truyền thông Nhà và Đất.

Như vậy, theo cơ cấu này, nhóm 7 cổ đông lớn của công ty đã nắm giữ hơn 90,4% số lượng cổ phần. Điều này dẫn đến không còn đáp ứng được một trong hai điều kiện trở thành công ty đại chúng là “có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ”.

Đồng Tâm Group gắn liền với tên tuổi ông Võ Quốc Thắng, thường được gọi là 'bầu" Thắng - Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tâm Long An. Hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội thất; kinh doanh bất động sản, khai thác cảng biển, cho thuê đất trong khu công nghiệp, liên doanh Cà phê Ông Bầu...

Doanh nghiệp nổi tiếng với các dự án như Cảng quốc tế Long An, dự án Khu đô thị Đông Nam Á Long An, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An, Khu công nghiệp Đông Nam Á Long An, Đồng Tâm House...

Theo báo cáo niên độ 2021-2022 (1/4/2021-31/3/2022), công ty của "bầu" Thắng vẫn duy trì được mức doanh thu quanh 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận có sự tăng trưởng 26% đạt hơn 110 tỷ đồng.

Quy mô tổng tài sản theo đó đã tăng lên gần 7.000 tỷ đồng. Phần lớn tài sản nằm ở khoản phải thu ngắn hạn (2.029 tỷ), hàng tồn kho (1.513 tỷ), đầu tư chứng khoán (411 tỷ) và các tài sản dài hạn khác.

Sang niên độ tài chính 2022-2023 (1/4/2022-31/3/2023), Đồng Tâm Group đặt kế hoạch về doanh thu là 2.300 tỷ đồng, tăng gần 18,7% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận sau thuế cao gấp đôi lên 225 tỷ đồng.