Đà Nẵng: Những dự án sẽ khởi công trong năm 2023 Toàn cảnh khu vực Đà Nẵng quy hoạch phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông
Đà Nẵng làm gì để thu hút vốn đầu tư FDI tăng trong năm 2023?
Thành phố Đà Nẵng trong một sự kiện tổ chức năm 2022.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, trong năm 2023, đối với lĩnh vực du lịch, Thành phố thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm thông qua đôn đốc triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm tại thành phố Đà Nẵng, kế hoạch tổ chức thí điểm chương trình “Đà Nẵng về đêm-Danang By Night”.

Bên cạnh đó, tổ chức các sự kiện, lễ hội để thu hút khách, đặc biệt là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; đẩy mạnh du lịch golf thông qua tổ chức Lễ hội Du lịch golf Đà Nẵng năm 2023 và Giải Golf Phát triển châu Á 2023. Thành phố cũng tiếp tục xúc tiến duy trì và mở các đường bay quốc tế mới, thu hút khách du lịch đường biển quốc tế đến Đà Nẵng.

Về thương mại, dịch vụ, Thành phố tích cực phối hợp, làm việc với các bộ ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng, Trung tâm tài chính và trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý và đầu tư Khu phi thuế quan thành phố Đà Nẵng.

Thành phố phối hợp thực hiện việc lựa chọn Nhà đầu tư bến 1, 2 cảng Liên Chiểu đảm bảo tiến độ đề ra; làm việc với các bộ, ngành Trung ương về cơ chế quản lý, khai thác Khu Công viên phần mềm số 2.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng cho các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại. Thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Về lĩnh vực công nghiệp, Thành phố triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hòa Cầm giai đoạn 2, hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sơ hạ tầng KCN Hòa Ninh, KCN hỗ trợ Khu công nghệ cao.

Bên cạnh đó, triển khai thủ tục mở rộng Khu công nghệ cao; nghiên cứu lập quy hoạch phân khu xây dựng đối với dự án Khu công nghệ cao theo ranh giới quy hoạch đã được xác định trong quy hoạch chung thành phố (1.844,48ha) song song với việc triển khai quy hoạch phân khu công nghệ cao (5.585ha).

Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai giai đoạn 2 dự án thí điểm mô hình chuyển đổi KCN sinh thái đối với KCN Hòa Khánh. Triển khai thực hiên dự án “Xây dựng mô hình Khu đô thị thông minh tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng” theo chương trình Đô thị thông minh được hỗ trợ bởi Đối tác chung ASEAN - Nhật Bản.

Thành phố khẩn trương hoàn thành các thủ tục để đưa Cụm công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ đi vào hoạt động; ban hành quy chế phối hợp quản lý CCN trên địa bàn thành phố; triển khai lựa chọn chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Hòa Nhơn, Hoà Khánh Nam và đẩy nhanh tiến độ đầu tư để sớm thu hút doanh nghiệp vào hoạt động,...

Vốn đầu tư FDI vào Đà Nẵng năm 2022 giảm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong năm Thành phố đã cấp mới 42 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 69,356 triệu USD, đạt 46,39% so với năm 2021.

UBND thành phố Đà Nẵng nhận định, thu hút FDI giảm về số vốn so với cùng kỳ. Nguyên nhân do việc triển khai đầu tư xây dựng các KCN, CCN chưa đáp ứng được yêu cầu, hiện vẫn đang trong giai đoạn tập trung đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trong nước cũng còn hạn chế do quỹ đất để kêu gọi đầu tư dự án có quy mô lớn còn thiếu và chưa đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất làm cơ sở để thu hút đầu tư.

Đồng thời thành phố đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tòa án, theo đó nhiều dự án phải tạm dừng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như tâm lý của nhà đầu tư.