Ngăn đầu cơ bất động sản bằng cách nào? TP.HCM: Xử phạt các trường hợp tự tách thửa đất nông nghiệp và chuyển nhượng bằng giấy tay

Vừa qua, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp cùng Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực Phụ nữ (CEPEW) tổ chức Tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh”, nhằm cung cấp thông tin về việc thực hiện công khai hai loại thông tin này.

Phát biểu tại Tọa đàm, Trưởng phòng quản trị và thúc đẩy sự tham gia của người dân, UNDP Diana Torres, chia sẻ: “Khi thông tin liên quan đến đất đai được chia sẻ công khai và người dân có cơ hội đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất, nguy cơ tham nhũng và mâu thuẫn trong linh vực đất đai sẽ giảm đi, niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương sẽ tăng lên”.

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân
Trưởng phòng quản trị và thúc đẩy sự tham gia của người dân, UNDP Diana Torres phát biểu tại Tọa đàm.

Thời gian gần đây, nhiều cơ quan Nhà nước ở địa phương đã thực hiện đăng tải công khai bảng giá đất cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và đã cung cấp thông tin về kế hoạch sử dụng đất theo yêu cầu của công dân. Tuy nhiên, thông tin cung cấp chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ, đồng thời tỷ lệ các tổ chức thực hiện tốt các quy định vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đó là một số kết quả từ “Nghiên cứu thực chứng hướng tới thúc đẩy việc tiếp cận thông tin đất đai của người dân” do UNDP tại Việt Nam và CEPEW phối hợp thực hiện từ tháng 7/2021 - 6/2022. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len và UNDP tại Việt Nam cùng tài trợ cho nghiên cứu này thông qua Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của UNDP Việt Nam.

Nghiên cứu được thực hiện đối với 63 tỉnh, thành phố và 704 quận, huyện, thị xã trên toàn quốc trong một năm, từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Từ kết quả nghiên cứu, trong 19% số tỉnh, thành phố thực hiện tốt việc công khai thông tin, có 12 trong số 63 tỉnh thành phố thực hiện tốt nhất việc đăng tải thông tin kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử cấp huyện.

Các tỉnh được liệt kê lần lượt là: Bắc Kạn; Sơn La; Nam Định; Đà Nẵng; Phú Yên; Gia Lai; Tiền Giang; Trà Vinh; Đồng Tháp; Hậu Giang; Sóc Trăng; và Cà Mau. Trong đó, ba tỉnh Gia Lai, Tiền Giang, và Trà Vinh có tất cả các huyện thực hiện tốt việc công khai thông tin.

Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân
Các chuyên gia trao đổi, thảo luận tại Tọa đàm.

Cũng qua nghiên cứu này, Giám đốc Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực Phụ nữ Ngô Thị Thu Hà bày tỏ: “Người dân, báo chí và các tổ chức xã hội đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy minh bạch thông tin, trong đó có thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất”.

Quang Linh/laodongthudo.vn