Covid-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng bảo hiểm xã hội Người lao động sẽ mất ngay 4 khoản tiền lớn nếu rút bảo hiểm xã hội một lần Nhiều thay đổi quan trọng về hưởng chính sách bảo hiểm xã hội

Ngay từ đầu năm, BHXH huyện Thường Tín đã ban hành kế hoạch số 53/KH-UBND về công tác thông tin, truyền thông năm 2023. Bên cạnh các hoạt động truyền thông trực quan, BHXH huyện Thường Tín đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên phát các bài tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn; viết và chia sẻ các tin, bài tuyên truyền trên Bản tin nội bộ huyện và các trang mạng xã hội… đến người lao động và người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, BHXH huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức tuyên truyền; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện trong giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối tượng có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
BHXH huyện tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp nhằm giải đáp khó khăn, vướng mắc về chính sách. (Ảnh:T.Quý)

BHXH huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới nhân dân các xã, thị trấn, hướng dẫn người dân tham gia BHXH; tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp nhằm giải đáp khó khăn, vướng mắc về chính sách. Thông qua công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giúp nhân dân, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của việc tham gia BHXH, BHYT.

Năm 2022, Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,9% dân số, vượt chỉ tiêu 0,4%. Số người tham gia BHXH bắt buộc: 20.153 người (chiếm 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia, hoàn thành chỉ tiêu); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: 19.080 người, (chiếm 38,64% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu 1,14%); số người tham gia BHXH tự nguyện 2.619 người (chiếm 1,75% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt chỉ tiêu 0,25%).

Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện để lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; chú trọng tuyên truyền tới các đơn vị sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, tích cực rà soát, khai thác các nhóm đối tượng tham gia, góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.