Xử phạt 4 công ty vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán Hà Nội thu hồi 1,85 triệu m2 đất dự án tại huyện Thạch Thất

Báo cáo về tình hình triển khai công tác văn phòng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Hồ Khánh Duy cho biết, công tác văn thư đã bảo đảm đồng bộ với việc triển khai thực hiện trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ; đảm bảo việc xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Lãnh đạo Ủy ban; kịp thời thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban để các đơn vị triển khai được đầy đủ và hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác hợp tác quốc tế bước đầu đã được thực hiện, qua đó, mở ra cơ hội hợp tác giữa các Tập đoàn, Tổng Công ty của Ủy ban với các nhà đầu tư nước ngoài. Bảo đảm điều kiện làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác cho cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban; thực hiện đầy đủ các quy định về công tác tài chính, kế toán.

Cùng với đó, Văn phòng Ủy ban đã triển khai đồng thời và đưa vào sử dụng cơ bản đạt yêu cầu của định hướng Chính phủ điện tử và nhu cầu trước mắt của Ủy ban một số hệ thống công nghệ thông tin như: Phần mềm Voffice, phần mềm Bộ chỉ số, hệ thống Internet, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban.

Ngoài ra, Trung tâm thông tin đã nỗ lực xây dựng Bộ chỉ số và phần mềm tổng hợp, phân tích phục vụ giám sát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp và đang tiến hành thử nghiệm kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, hướng đến vận hành tự động hệ thống, xuyên suốt.

Nền tảng công nghệ này sẽ là một trong những công cụ quan trọng để Ủy ban hiện đại hóa quản lý nhằm tăng cường tính minh bạch, kịp thời theo xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện nay, hệ thống đã kết nối được 19/19 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng
Quang cảnh Hội nghị.

Để Văn phòng Ủy ban nói riêng và Văn phòng các Tập đoàn, Tổng Công ty có thể triển khai tốt công tác tham mưu lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đề nghị Văn phòng Ủy ban tiếp tục làm đầu mối kết nối các Văn phòng của doanh nghiệp xây dựng hệ thống thông tin, truyền đạt và theo dõi việc thực hiện các quyết định của lãnh đạo. Bên cạnh đó, các Văn phòng có mô hình quản trị hoạt động ưu việt cần chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các Văn phòng khác triển khai phù hợp với cách thức quản trị của từng đơn vị.

Phó Chủ tịch Đỗ Hữu Huy yêu cầu Văn phòng Ủy ban và Văn phòng các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Xây dựng đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để xác định rõ hệ thống vị trí việc làm tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp. Đồng thời, Văn phòng Ủy ban và Văn phòng các doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Ủy ban, tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác quản trị, hành chính, kế hoạch - tổng hợp, tài chính…