Chuyển đổi số gắn với thực tế cuộc sống Đi chợ thời công nghệ số: Mua hàng không cần tiền mặt

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số; Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng trên 50% nhu cầu trong nước; Phát triển 1.500.000 nhân lực; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 25 tỷ USD; Tỷ lệ đóng góp của công nghiệp công nghệ số vào GDP Việt Nam đạt từ 6-6,5%; Giá trị Make in Viet Nam trong tổng doanh thu công nghiệp ICT đạt 60 triệu USD tương đương tỷ lệ Make in Viet Nam là 32,50%.

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số. Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số đáp ứng trên 70% nhu cầu trong nước; Phát triển 1.800.000 nhân lực; Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 30 tỷ USD; Tỷ lệ đóng góp của công nghiệp công nghệ số vào GDP Việt Nam đạt từ 6-6,5%.

Đến năm 2025, Việt Nam sẽ phát triển 80.000 doanh nghiệp công nghệ số
Ảnh minh họa

Để hoàn thành những mục tiêu trên, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đặt ra đó là Hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy quản lý, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam; Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ số, nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in Viet Nam có chất lượng và thương hiệu; Phát triển kết cấu hạ tầng và thị trường cho công nghiệp công nghệ số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực công nghiệp ICT đã đạt những kết quả nổi bật như: Đã hoàn thành việc Xây dựng phương án khảo sát, thu thập số liệu sản phẩm, dịch vụ CNTT sản xuất trong nước để xác định tỷ lệ Make in Việt Nam; Dự thảo phương pháp xác định phần sản xuất trong nước của các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số; … Bộ TTTT đã tổ chức 02 hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp; nghiên cứu, trao đổi với chuyên gia Hàn quốc về kinh nghiệm xây dựng luật Luật công nghiệp công nghệ số.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu công nghiệp CNTT, ước đạt 72,5 tỷ USD tăng trưởng 17,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu phần cứng - điện tử: ước đạt 57 tỷ USD tăng 16,4% so với cùng kỳ trong đó xuất khẩu máy tính ước đạt 29,1 tỷ USD tăng 21,8% và xuất khẩu điện thoại ước đạt 27,9 tỷ USD tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ giá trị Make in Viet Nam trong cơ cấu doanh thu công nghiệp CNTT đạt 26,72% với giá trị ước đạt khoảng 19,4 tỷ USD. Số doanh nghiệp công nghệ số tính đến hết tháng 6/2022 ước đạt 67.300 tăng 3.422 doanh nghiệp so với tháng 12/2021, đạt tỷ lệ xấp xỉ khoảng 0,69 doanh nghiệp/1.000 dân (bằng 98% kế hoạch năm là 0,7 doanh nghiệp/1.000 dân).

Theo Phạm Lê/vnmedia.vn

https://vnmedia.vn/cong-nghe/202207/den-nam-2025-viet-nam-se-phat-trien-80000-doanh-nghiep-cong-nghe-so-5b35f60/