Doanh nghiệp thực phẩm đón sóng tiêu dùng cuối năm Doanh nghiệp miền núi đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Văn bản pháp luật tốt cũng là cách tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, Nhà nước Doanh nghiệp chủ động vượt “sóng lớn”
Doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cho rằng, để vượt qua khó khăn, doanh nghiệp do nữ làm chủ cần chủ động tiếp cận các gói hỗ trợ, cùng với đó cần chủ động hơn nữa trong tiếp cận thông tin. (Ảnh: Đinh Luyện)

Tại chương trình công bố báo cáo “Kiên cường vượt sóng - Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch Covid-19” do VCCI tổ chức, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cho biết, những năm gần đây doanh nhân nữ có sự gia tăng về số lượng, chất lượng và cả quy mô. Tuy vậy, doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Cụ thể, hiện nay, đất nước đang trong quá trình hồi phục sau dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang phải đối mặt với 4 khó khăn chính gồm: Tìm kiếm khách hàng (64,3% doanh nghiệp đang gặp phải); tiếp cận vốn tín dụng (34,1% doanh nghiệp đang gặp phải); 33,7% doanh nghiệp đang gặp phải biến động thị trường; 27% doanh nghiệp đang gặp phải khó khăn tìm kiếm nhân sự phù hợp.

Doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức
Toàn cảnh chương trình công bố báo cáo “Kiên cường vượt sóng - Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch Covid-19” do VCCI tổ chức. (Ảnh: Đinh Luyện)

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh cũng chỉ ra thực trạng, hiện nhiều chương trình không giải ngân được tới doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ là vì “không biết tên và không gọi đúng tên”. Vì thế, để vượt qua khó khăn, doanh nghiệp do nữ làm chủ cần chủ động để tiếp cận các gói hỗ trợ, cùng với đó cần chủ động hơn nữa trong tiếp cận thông tin.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đề xuất, cần đưa khái niệm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Tại chương trình công bố báo cáo “Kiên cường vượt sóng - Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch Covid-19” nhiều ý kiến cũng đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thông qua việc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong trạng thái bình thường mới; hoàn thiện chính sách pháp luật để thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Đặc biệt, đề nghị Chính phủ xem xét đưa vấn đề tạo thuận lợi và thúc đẩy doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển vào Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.