Nhiều mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản tăng trưởng dương Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm đặc biệt dành cho quân nhân xuất ngũ Tháng 11/2023, nhiều mặt hàng thủy sản tăng trưởng xuất khẩu mạnh

Ngành kinh tế, ngành in, sao chép bản ghi các loại có tỉ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng mới quý 4 năm 2023 so với quý 3 cùng năm tăng cao nhất với 40,2%. Ngược lại, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác có tỉ lệ doanh nghiệp nhận định về đơn đặt hàng giảm nhiều nhất với 37,6%.

Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý 1 năm 2024 so với quý 4 năm 2023 tăng - với 72,7% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên (29,3% tăng, 43,4% giữ nguyên), 27,3% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới giảm.

Đối với thị trường xuất khẩu, có 67,4% doanh nghiệp nhận định số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý 4 năm 2023 tăng và giữ nguyên so với quý 3 năm 2023 (22,4% tăng, 45,0% giữ nguyên), ngược lại tỉ lệ doanh nghiệp nhận định có đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm là 32,6%.

Kết quả của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, các doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới quý 1 năm 2024 khả quan hơn - với 71,4% doanh nghiệp dự báo tăng và giữ nguyên so với quý 4 năm 2023 (24,6% tăng, 46,8% giữ nguyên); 28,6% doanh nghiệp dự báo giảm.

Doanh nghiệp kỳ vọng về đơn hàng xuất khẩu quý 1
(Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý 4 năm 2023 đã phục hồi tích cực hơn quý trước nhưng tốc độ phục hồi còn chậm. Một số ngành có tín hiệu hồi phục nhanh hơn các ngành khác như ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan. Ở các ngành này, tỷ lệ doanh nghiệp nhận định quý 4 năm 2023 tăng so với quý 3 cao hơn so với các ngành khác ở các yếu tố “khối lượng sản xuất”, “đơn đặt hàng xuất khẩu” và “sử dụng lao động”.

Doanh nghiệp ngành sản xuất xe có động cơ và ngành sản xuất sản phẩm điện tử, vi tính và quang học cũng có tỷ lệ doanh nghiệp nhận định quý 4 năm 2023 tăng so với quý 3 năm 2023 cao hơn so với các ngành khác ở các yếu tố “đơn đặt hàng xuất khẩu” và “sử dụng lao động”.

Để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong năm tiếp theo, các doanh nghiệp kiến nghị các địa phương hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp mở các lớp đào tạo nghề nhằm nâng cao tay nghề lao động nói chung và tay nghề lao động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu nói riêng.

Doanh nghiệp mong muốn các địa phương tạo điều kiện quy hoạch quỹ đất để mở rộng các vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến, chế tạo; Chính phủ và các bộ ngành tạo điều kiện thuận lợi trong khâu lưu thông hàng hóa trong nước, quốc tế và có các biện pháp nhằm ổn định giá nhiên liệu, năng lượng.

Bảo Thoa