Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Biên Hòa trong quý I/2024 Đồng Nai: Phấn đấu hoàn thành thu hơn 56.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước Đồng Nai: Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước

Thanh tra TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận số 01/KL-TTTP về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP Biên Hòa. Kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết, cũng như việc tổ chức thực hiện quy hoạch trên địa bàn TP.

Đồng Nai: Thanh tra chỉ ra thiếu sót về quy hoạch xây dựng tại thành phố Biên Hòa
Một công trình bị xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, từ năm 2015 - 2022, toàn TP Biên Hòa có 1.764 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng và đất đai. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra nhận định việc khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm nói trên vẫn chưa được quan tâm thực hiện.

Cụ thể, trong số 764 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính có 462 trường hợp phải khắc phục hậu quả thì chỉ mới có 244 trường hợp thực hiện, 216 trường hợp chưa khắc phục hậu quả và 2 trường hợp không có hồ sơ.

Qua kiểm tra, xác minh, đối với công tác lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch chi tiết, Thanh tra TP Biên Hòa kết luận, các quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hạ tầng Khu dân cư, thương mại và tái định cư 6,3ha tại phường Bửu Long; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư phường Tam Hiệp được phê duyệt trong khi không phù hợp với quy hoạch chung của TP. Việc tham mưu ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ mới do quyết định phê duyệt nhiệm vụ cũ đã hết hiệu lực là không phù hợp quy định pháp luật...

Đối với Khu tái định cư phường Thống Nhất và phường Tân Mai 2 có đồ án quy hoạch không đảm bảo đúng quy định ở các dự án; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hạ tầng. TP Biên Hòa cũng chưa công bố công khai quy hoạch, tiến độ thực hiện chậm đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch.

Một số đồ án đã thực hiện công bố công khai tại Ủy ban nhân dân phường, xã thì chưa đúng và chưa đầy đủ nội dung theo quy định. Đồng thời, không có hồ sơ chứng minh đã thực hiện công bố. Một số đồ án chưa thực hiện cắm mốc giới và quản lý mốc giới ngoài thực địa theo quy định. Tiến độ triển khai thực hiện đồ án còn chậm, các đồ án đã được phê duyệt từ năm 2020 - 2021 nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa triển khai thực hiện...

Kết luận thành tra cũng chỉ rõ, để xảy ra các tồn tại nói trên trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án và Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa.