Sản phẩm quảng bá du lịch hiệu quả thời 4.0 Đà Nẵng, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học đứng đầu về chuyển đổi số năm 2021 Chuyển đổi số tạo nên một môi trường kinh doanh nông sản lành mạnh

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số được triển khai đầu năm 2021, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được tiếp cận và sử dụng miễn phí những nền tảng số xuất sắc do Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, công bố.

Gần 500 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nền tảng số Make in Việt Nam
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Các nền tảng số tham gia Chương trình SMEdx đều do doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam phát triển, làm chủ và cung cấp. Đây là hoạt động thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng có tiềm năng mới.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông hiện có 45 nền tảng số Make in Việt Nam của 27 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia Chương trình. Các nền tảng được tập hợp, đánh giá trước khi giới thiệu để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng thử và vận dụng vào những nghiệp vụ cụ thể.

Tính đến 30/9, Chương trình SMEdx đã có khoảng 490.923 doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng số Make in Việt Nam xuất sắc do Chương trình tuyển chọn và có 62.047 doanh nghiệp chính thức sử dụng các nền tảng của Chương trình.

Đối với chương trình phát triển nền tảng số quốc gia, 24 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình nền tảng số quốc gia với 184 nền tảng số, đạt 35/35 nền tảng thuộc Chương trình nền tảng số quốc gia. Trong đó 26/35 nền tảng số đã được phê duyệt Kế hoạch triển khai của Bộ Thông tin và Truyền thông, 9/35 nền tảng số chưa phê duyệt kế hoạch triển khai.

Trong Quý IV/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số theo Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin mạng (tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, bảo vệ thông tin cá nhân và lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng).

Các Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt để triển khai Chương trình xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các doanh nghiệp tại địa phương đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (Digital Business Indicators) tại địa chỉ dbi.gov.vn để đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp sử dụng các nền tảng số phù hợp để chuyển đổi số nhanh và hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tại địa phương tích cực triển khai chuyển đổi số, chủ động tham gia tích cực Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số.

Đồng thời, tiến hành đo lường kinh tế số để đánh giá được sự tác động của kinh tế số tới đời sống, xã hội; triển khai đo lường hoạt động của người dân trên các nền tảng số.