Cần giải pháp xử lý "nợ xấu" bảo hiểm xã hội Hà Nội: Không "khoanh" nợ bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở thống nhất với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đang chậm đóng bảo hiểm xã hội (phá sản; đang làm thủ tục phá sản; ngừng hoạt động; không còn người đại diện theo pháp luật), Bộ LĐTBXH đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Theo đó, đối với trường hợp đã đủ điều kiện thì sẽ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bao gồm lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất cho người lao động, đồng thời, xác nhận thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia tại đơn vị mới, hoặc bảo lưu thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ LĐTBXH cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường thực hiện biện pháp hạn chế tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, và đảm bảo chế độ cho người lao động.

Giải quyết quyền lợi cho hơn 200.000 người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội
Quyền lợi về bảo hiểm xã hội là vấn đề được mọi người lao động quan tâm. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Bộ LĐTBXH cho hay, tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đã sửa đổi, bổ sung nhiều biện pháp xử lý, chế tài xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đơn cử như: Quy định cụ thể 2 hành vi, chậm đóng bảo hiểm xã hội và trốn đóng bảo hiểm xã hội; quy định nộp số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền trốn đóng (như lĩnh vực thuế).

Quyết định hoãn xuất cảnh đối với người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội từ 12 tháng trở lên, đã áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, mà vẫn không đóng, hoặc đóng không đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng.

Đặc biệt, cơ quan Bảo hiểm xã hội có quyền khởi kiện và kiến nghị khởi tố, đối với trường hợp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, dự thảo Luật đã bổ sung trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động, nếu không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, kịp thời, mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

P.Diệp