Làng gốm Bát Tràng thu hút nhiều gia đình trong dịp Lễ Đặc sắc làng nghề “thổi hồn” cho quạt giấy