[Infographics] Những dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế GTGT Ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022 do Tổng cục Thuế vừa tổ chức, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn cho hay, công tác thanh kiểm tra, chống gian lận trong hoàn thuế VAT được đơn vị đẩy mạnh triển khai.

Trong năm 2022, Cục Thuế Hà Nội lên kế hoạch triển khai chuyên đề thanh tra sau hoàn thuế đột xuất đối với 110 doanh nghiệp hoàn thuế và triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với 126 doanh nghiệp khác bên cạnh việc tăng cường kiểm tra tại bàn thường xuyên, liên tục đối với các doanh nghiệp phát sinh âm thuế VAT. Kết quả 6 tháng năm 2022, toàn ngành thực hiện được 143 quyết định thanh tra kiểm tra trước và sau hoàn thuế VAT, với kết quả giảm số thuế VAT được hoàn 24 tỷ đồng và truy hoàn, xử phạt sau thanh kiểm tra 1,4 tỷ đồng.

Hà Nội siết chặt quản lý, chống gian lận hoàn thuế
6 tháng đầu năm, Cục Thuế thành phố Hà Nội từ chối hoàn 24 tỷ đồng thuế VAT và truy hoàn, xử phạt 1,4 tỷ đồng.

Báo cáo của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, tổng số thu ngân sách trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 164.876 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán pháp lệnh, tăng mạnh mẽ 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh tiếp tục là động lực chính, ước đạt 59,7% dự toán, tăng 24,2%. Thu từ các khoản thuế phí khác đạt khá, ước đạt 61,4% dự toán, tăng 29,1% so cùng kỳ, trong đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 74,9% dự toán và tăng 24,6% so với cùng kỳ nhờ sự tăng trưởng thu thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán, bất động sản.

Trước đó, Cục Thuế Hà Nội chủ động thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, lịch sử hoàn thuế đối với 1.004 doanh nghiệp xuất khẩu có hoàn thuế VAT phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro, xác minh, đối chiếu. Cục Thuế Hà Nội đã tập trung phân tích, đánh giá và theo dõi thường xuyên 212 doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng rủi ro cao theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế như: Linh kiện điện tử, máy tính, nông, lâm sản như bột sắn, dăm gỗ, gỗ ván, hàng hóa tiêu dùng.

Cùng với đó, Cục Thuế tiến hành thống kê các rủi ro hoàn thuế VAT phổ biến trên địa bàn Thành phố để quán triệt, phổ biến dấu hiệu nhận diện, phương pháp đấu tranh, xử lý hành vi gian lận trong hoàn thuế VAT, chủ động xây dựng và áp dụng Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ hoàn thuế VAT.

Đáng chú ý, qua thu thập thông tin, đối chiếu, xác minh dữ liệu kê khai, khấu trừ, hoàn thuế của các doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, bao gồm cả các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra hoàn thuế, Cục Thuế Hà Nội phát hiện 134 doanh nghiệp hoàn thuế có sử dụng hóa đơn mua vào của các doanh nghiệp có thông báo của cơ quan thuế về việc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh với giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào 328 tỷ đồng, thuế VAT 20,6 tỷ đồng. Qua rà soát hồ sơ và đấu tranh, đã điều chỉnh giảm, thu hồi 5,1 tỷ đồng thuế VAT.

Cục Thuế Hà Nội cũng chủ động đề xuất Tổng cục Thuế thực hiện thủ tục xác minh với cơ quan thuế nước ngoài 30 lượt doanh nghiệp hoàn thuế có rủi ro; tổ chức đầy đủ việc xác minh thông tin hóa đơn đầu vào, xác minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các mặt hàng hoàn thuế có rủi ro cao; xác minh giao dịch qua ngân hàng và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan công an trong công tác chống gian lận hoàn thuế VAT.

Bảo Thoa/laodongthudo.vn