Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Nội tiếp đà phục hồi tích cực “Đòn bẩy” tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn Hà Nội Hiệu quả từ mô hình nuôi dê sinh sản

Trong đó, đăng ký cấp mới 226 dự án với số vốn đạt 141,3 triệu USD, tăng 19,4%; có 122 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 374,6 triệu USD, tăng 16%; 258 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 476,4 triệu USD.

Hà Nội thu hút 992,3 triệu USD vốn FDI 8 tháng đầu năm
Hà Nội thu hút 992,3 triệu USD vốn FDI 8 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa: NC)

Riêng trong tháng 8, Thành phố Hà Nội có 36 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 16,4 triệu USD. Bên cạnh đó, có 19 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 1,6 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 23 lượt, đạt 5,1 triệu USD.

Về vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, tháng 8 ước tính đạt 4.188 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp Thành phố thực hiện 1.573 tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 52,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 2.468 tỷ đồng, tăng 2,9% và gấp 3,1 lần cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã, phường thực hiện 147 tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 91,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 27,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 54,7% kế hoạch năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp Thành phố thực hiện 11,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6,5% và đạt 54,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp quận, huyện thực hiện 15,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27,3% và đạt 54,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã, phường thực hiện 1.041 tỷ đồng giảm 16,9% và đạt 65,3%.