Tăng cường hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên Nâng cao năng lực đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển

Thông tin về công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 10 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, từ đầu năm, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa giai đoạn 2022-2030; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022.

Sở đã lựa chọn và đề cử nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu để tôn vinh nhân ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10/2022 (Thành phố có 2 nhà giáo được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu.

Hà Nội tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 214 ngàn lượt người

Hướng dẫn sinh viên thực hành nghề tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Về công tác tuyển sinh, đào tạo, hiện tại, trên địa bàn Thành phố có 356 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 306/356 đơn vị có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (gồm 68 trường cao đẳng, 60 trường trung cấp, 54 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề và 124 doanh nghiệp, loại hình khác). Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 song các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyển sinh.

Tính đến tháng 10/2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp của thành phố Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 214.550 lượt người (trình độ cao đẳng 19.714 người; trung cấp 24.163 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 170.673 người), đạt 95,57% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 50,03% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, có 187.758 học sinh, sinh viên, học viên tốt nghiệp, góp phần cung cấp nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường.

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp, trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ trình UBND thành phố Hà Nội một số dự thảo liên quan đến bộ định mức kinh tế - kỹ thuật các nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 2); dịch vụ đào tạo các nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng (đợt 1); dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…