[Infographic]: Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 18,7 triệu lượt [Infographic] Khách du lịch đến Hà Nội tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước
[Infographic]: 5 tháng đầu năm khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 1,9 triệu lượt người