Cẩn thận kẻo dính nợ xấu từ thẻ tín dụng Mạo danh ngân hàng lừa người dùng rút tiền thẻ tín dụng lãi suất thấp để lừa đảo
[Infographic]: 6 khuyến cáo về hiện tượng lừa đảo rút tiền từ thẻ tín dụng