[Infographic]: Hà Nội thu ngân sách Nhà nước quý I/2023 đạt 138.859 tỷ đồng Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương năm 2023 là 863.567 tỷ đồng

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trao đổi tại Hội nghị Sơ kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2023 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 13/7, tại Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, quán triệt các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, quyết liệt, kịp thời của các bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Tài chính cùng với sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, thành phố Hà Nội đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra từ đầu năm. Nhờ đó, kinh tế Thành phố 6 tháng đầu năm tiếp đà phục hồi, các cân đối lớn được đảm bảo.

Nhờ đó, kinh tế Thành phố 6 tháng đầu năm tiếp đà phục hồi, các cân đối lớn được đảm bảo: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 5,97%; tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm đạt 195.563 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát; thu hút vốn FDI đạt 1.842 triệu USD, dẫn đầu cả nước. Đặc biệt, công tác điều hành tài chính, ngân sách của Thành phố 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

[Infographic]: 6 tháng đầu năm: Thu ngân sách của Hà Nội tăng 24,7% so với cùng kỳ

Kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Thành phố trong thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, các dự án, công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng văn hóa, xã hội, các dự án thuộc kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực (y tế, văn hóa, giáo dục) của Thành phố,…

Công tác tuyên truyền, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai kịp thời, hiệu quả với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú...