Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư 31,5ha phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa Vũng Tàu là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”

Theo đại diện Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong năm 2023 tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 89.516 tỷ đồng, đạt 101,0% so với dự toán. Trong đó thu lĩnh vực dầu thô thu được 33.181 tỷ đồng (đạt 138,8%), thu xuất nhập khẩu 16.863 tỷ đồng (đạt 77,7%), thu nội địa đạt 39.471 tỷ đồng (đạt 94,6%).

Thu ngân sách Bà Rịa – Vũng Tàu đạt gần 90.000 tỷ đồng
Thu ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2023 đạt gần 90.000 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là 26.665 tỷ đồng, bằng 86,5% so với dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 14.432 tỷ đồng (đạt 90,6%), chi thường xuyên 8.830 tỷ đồng (84,5%), chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương 3.339,15 tỷ đồng (88,7%), hoàn trả ngân sách Trung ương 60,94 tỷ đồng (100%).

Trong năm 2024, ngành tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thu, chi ngân sách gồm 88.600 tỷ đồng, tổng dự toán chi ngân sách địa phương 32.732,3 tỷ đồng.

Ngành tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng sẽ chủ động, linh hoạt điều hành ngân sách, đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục để tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất cơ quan hành chính sự nghiệp, qua đó góp phần bổ sung nguồn thu ngân sách. Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo danh mục, kế hoạch thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc...