Bà Rịa - Vũng Tàu: Thị xã Phú Mỹ đạt 11/11 tiêu chuẩn thành lập thành phố Vũng Tàu là “Thành phố du lịch sạch ASEAN” Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh tiến độ dự án sân bay Hồ Tràm

Quyết định 44 có hiệu lực thi hành từ ngày 2/10/2023, thay thế Quyết định 15 ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Việc ban hành Quyết định 44 đã kịp thời giả tỏa điểm nghẽn về việc tách thửa, hợp thửa trên địa bàn tỉnh; giải quyết tình trạng quyền lợi hợp pháp của một số người dân bị hạn chế khi muốn tách thửa đất nhưng không thể do bị tạm dừng để sửa đổi quyết định cũ.

Theo đó, việc tách thửa phải được thực hiện theo qui hoạch sử dụng đất và qui hoạch chi tiết xây dựng 1/500 (hoặc các qui hoạch 1/2000, 1/5000, 1/10.000) đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ngoài trường hợp là đất nông nghiệp.

Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa
Bà Rịa - Vũng Tàu có quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa. Ảnh minh họa

Đối với nội dung tách thửa, diện tích tối thiểu và kích thước sau khi tách thửa phải từ 60 m2 trở lên đối với đất ở tại khu vực thuộc phường, thị trấn của tỉnh và toàn bộ huyện Côn Đảo. Đất phải có cạnh tiếp giáp đường giao thông do nhà nước quản lý (không nhỏ hơn 5m), chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m; Với các địa bàn bàn xã còn lại phải từ từ 80 m2 trở lên.

Đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất nông nghiệp phải từ 100 m2 trở lên, có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông.

Riêng đối với đất trồng lúa thuộc khu vực đất quy hoạch đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại các địa bàn, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2, tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2. còn lại phải đảm bảo diện tích như trên và đồng thời có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.

Khu vực thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như trên, đồng thời phải có ít nhất 1 cạnh tiếp giáp đường giao thông.

Những khu vực đất nông nghiệp nhưng có đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng riêng thì thực hiện theo quyết định phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng và hồ sơ đồ án kèm theo.

Quyết định số 44 cũng nêu các trường hợp không được tách thửa gồm: Không đảm bảo theo quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu theo Quyết định 44; thửa đất có quyết định thu hồi, thông báo thu hồi; đất đang tranh chấp, khiếu nại, bị kê biên; đất phân chia tài sản ly hôn, tranh chấp mà không bảo đảm điều kiện được tách thửa tại quyết định; khu vực bảo tồn.

Bên cạnh đó, quyết định cũng hướng dẫn trường hợp tách thửa đất ở hoặc hỗn hợp nhưng thuộc qui hoạch đất phi nông nghiệp hoặc thương mại dịch vụ; đất hỗn hợp thuộc qui hoạch đất ở; đất thuộc qui hoạch đất nông nghiệp nhưng đang có mục đích sử dụng khác theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.